Apoplex

Definition of Apoplex

Ap´o`plex
n.1.Apoplexy.
Word:

Browse

Apologue
Apology
Apomecometer
Apomecometry
Apomorphia
Aponeurosis
Aponeurotic
Aponeurotomy
Apopemptic
Apophasis
Apophlegmatic
Apophlegmatism
Apophlegmatizant
Apophthegm
Apophthegmatic
Apophyge
Apophyllite
Apophysis
Apoplectic
Apoplectiform
-Apoplex-
Apoplexed
Apoplexy
Aporetical
Aporia
Aporosa
Aporose
Aport
Aposematic
Aposiopesis
Apositic
Apostasy
Apostate
Apostatic
Apostatical
Apostatize
Apostemate
Apostemation
Apostematous
Aposteme
Apostil
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy