Cytogenic

Definition of Cytogenic

Cy`to`gen´ic   Pronunciation: s?`t?-j?n´?k
a.1.(Biol.) Of or pertaining to cytogenesis or cell development.
Word:

Browse

Cystidean
Cystine
Cystis
Cystitis
Cystocarp
Cystocele
Cystoid
Cystoidea
Cystolith
Cystolithic
Cystoplast
Cystose
Cystotome
Cystotomy
Cytherean
Cytoblast
Cytoblastema
Cytococcus
Cytode
Cytogenesis
-Cytogenic-
Cytogenous
Cytogeny
Cytoid
Cytoplasm
cytosine
cytoskeletal
cytoskeleton
cytosol
cytostasis
cytostatic
cytostome
cytotaxis
cytotaxonomy
Cytula
CZ
czar
czarevna
czarina
Czarinian
Czarish
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy