European lotus

Definition of European lotus

a small tree (Diospyros Lotus) of Southern Europe and Asia; also, its rather large bluish black berry, which is called also the date plum.

See also: Lotus

Word:

Browse

Euphuize
Eupione
Eupittone
Eupittonic
Euplastic
Euplectella
Euplexoptera
Eupnaea
eupyrion
Eurafric
Eurasian
Eurasiatio
Eureka
Eurhipidurous
Euripize
Euripus
Eurite
Euritic
Euroclydon
European
-European lotus-
Europeanization
Europeanize
Europium
Eurotiales
Eurus
Euryale
Euryalida
Eurycerous
Eurypteroid
Eurypteroidea
Eurypterus
Eurythmy
Eusebian
Eustachian
Eustachian catheter
Eustachian valve
Eustrachian tube
Eustyle
Eutaxy
eutectic
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy