Fibrilla

Definition of Fibrilla

Fi`bril´la
n.1.A minute thread or fiber, as one of the fibrous elements of a muscular fiber; a fibril.
Word:

Browse

Fiat
Fiat money
Fiaunt
Fib
Fibber
Fiber
Fiber gun
Fiber optics
Fiber plants
Fiber-faced
fiberboard
Fibered
fiberglass
Fiberless
fiberscope
fibre
fibreboard
fibreglass
Fibriform
Fibril
-Fibrilla-
Fibrillar
Fibrillary
Fibrillated
Fibrillation
Fibrillose
Fibrillous
Fibrin
Fibrin factors
Fibrin ferment
Fibrination
Fibrine
Fibrinogen
Fibrinogenous
Fibrinoplastic
Fibrinoplastin
Fibrinous
Fibrocartilage
Fibrochondrosteal
Fibroid
Fibroid degeneration
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home