Fibrinogenous

Definition of Fibrinogenous

Fi`bri`nog´e`nous
a.1.(Physiol. Chem.) Possessed of properties similar to fibrinogen; capable of forming fibrin.
Word:

Browse

Fiberless
fiberscope
fibre
fibreboard
fibreglass
Fibriform
Fibril
Fibrilla
Fibrillar
Fibrillary
Fibrillated
Fibrillation
Fibrillose
Fibrillous
Fibrin
Fibrin factors
Fibrin ferment
Fibrination
Fibrine
Fibrinogen
-Fibrinogenous-
Fibrinoplastic
Fibrinoplastin
Fibrinous
Fibrocartilage
Fibrochondrosteal
Fibroid
Fibroid degeneration
Fibroid phthisis
Fibroid phthists
Fibroin
Fibrolite
Fibroma
Fibrospongiae
Fibrous
Fibrovascular
Fibster
Fibu-lar
Fibula
Fibulare
Fice
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy