Heterodactylae

Definition of Heterodactylae

Het`e`ro`dac´ty`lae
n. pl.1.(Zool.) A group of birds including the trogons.
Word:

Browse

Hetairism
Hetchel
Hete
Heteracanth
Heterarchy
Heterauxesis
Hetero-
Heterocarpism
Heterocarpous
Heterocephalous
Heterocera
Heterocercal
Heterocercy
Heterochromous
Heterochronism
Heteroclite
Heteroclitic
Heteroclitous
Heterocyst
Heterodactyl
-Heterodactylae-
Heterodactylous
Heterodont
Heterodox
Heterodoxal
Heterodoxy
Heterodromous
Heteroecious
Heterogamous
Heterogamy
Heterogangliate
Heterogene
Heterogeneal
Heterogeneity
Heterogeneous
Heterogeneous nouns
Heterogeneous quantities
Heterogeneous surds
Heterogenesis
Heterogenetic
Heterogenist
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy