Iguanidae

Definition of Iguanidae

n.1.A natural family of New World lizards including the common Iguana, Iguana iguana.

Related Words

Amblyrhynchus, Anolis, Basiliscus, Callisaurus, Crotaphytus, Dipsosaurus, family Iguania, family Iguanidae, Gambelia, genus Amblyrhynchus, genus Anolis, genus Basiliscus, genus Callisaurus, genus Crotaphytus, genus Dipsosaurus, genus Gambelia, genus Holbrookia, genus Iguana, genus Phrynosoma, genus Sauromalus, genus Sceloporus, genus Uma, genus Urosaurus, genus Uta, Holbrookia, Iguania, iguanid, iguanid lizard, Lacertilia, Phrynosoma, reptile family, Sauria, Sauromalus, Sceloporus, suborder Lacertilia, suborder Sauria, Uma, Urosaurus, Uta
Word:

Browse

Ignoble
Ignobleness
Ignobly
Ignominious
Ignominiously
Ignominy
Ignomy
Ignoramus
Ignorance
Ignorant
Ignorantism
Ignorantist
Ignorantly
Ignore
Ignoscible
Ignote
Iguana
Iguania
Iguanian
Iguanid
-Iguanidae-
Iguanodon
Iguanodont
Iguanoid
Ihlang-ihlang
Ihram
IHVH
Ik
Il-
ilama
ilang-ilang
Ile
Ile-St-Louis
Ileac
Ileac passion
Ileocaecal
Ileocolic
Ileum
Ileus
Ilex
Iliac
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home