Ilicic

Definition of Ilicic

I`lic´ic
a.1.Pertaining to, or derived from, the holly (Ilex), and allied plants; as, ilicic acid.
Word:

Browse

Il-
ilama
ilang-ilang
Ile
Ile-St-Louis
Ileac
Ileac passion
Ileocaecal
Ileocolic
Ileum
Ileus
Ilex
Iliac
Iliac crest
Iliac passion
Iliac region
Iliacal
Iliad
Ilial
Iliche
-Ilicic-
Ilicin
Ilio-
Iliofemoral
Iliolumbar
Ilion
Iliopsoas
Ilium
Ilixanthin
Ilk
Ilke
Ilkon
Ill
Ill at ease
Ill blood
Ill breeding
Ill fame
Ill humor
Ill nature
ill repute
Ill temper
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy