Marsh trefoil

Definition of Marsh trefoil

(Bot.) Same as Buckbean.

See also: Marsh

Related Words

aquatic plant, bog myrtle, bogbean, buckbean, genus Menyanthes, hydrophyte, hydrophytic plant, Menyanthes, Menyanthes trifoliata, water plant, water shamrock
Word:

Browse

Marsh
Marsh asphodel
Marsh cinquefoil
Marsh elder
Marsh five-finger
Marsh gas
Marsh gillyflower
Marsh grass
Marsh harrier
Marsh hawk
Marsh hen
Marsh mallow
marsh marigold
Marsh pennywort
Marsh quail
Marsh rosemary
Marsh samphire
Marsh St. John's-wort
Marsh tea
Marsh tern
-Marsh trefoil-
Marsh wren
Marshal
Marshal of the Queen's Bench
Marshaler
Marshaling
Marshaling of assets
Marshalsea
Marshalship
Marshbanker
marshiness
marshy
Marsileaceae
Marsipobranch
Marsipobranchia
Marsupial
Marsupial frog
Marsupialia
marsupialian
marsupiate
marsupion
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy