Mugil

Definition of Mugil

Mu´gil
prop. n.1.(Zool.) A genus of fishes including the gray mullets. See Mullet.

Related Words

family Mugilidae, fish genus, genus Mugil, liza, Mugil cephalus, Mugil curema, Mugil liza, Mugilidae, striped mullet, white mullet
Word:

Browse

Muffish
Muffle
muffled
Muffler
Muflon
Mufti
Mug
mugful
Muggard
Mugger
Mugget
Mugginess
Mugging
Muggins
Muggish
Muggletonian
Muggy
Mughouse
Mugiency
Mugient
-Mugil-
Mugilidae
Mugiloid
Mugiloidea
Mugweed
Mugwort
mugwump
Mugwumpery
Muhammadan
Muhammadanism
Muharram
muishond
mujik
Mulada
Mulatto
Mulattress
Mulberry
Mulberry mass
Mulberry-faced
Mulch
Mulct
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy