Viva voce

Definition of Viva voce

Vi´va vo´ce   Pronunciation: vī´vå vō´sė
1.By word of mouth; orally.

Related Words

by word of mouth
Word:

Browse

Vitriolic
Vitriolic acid
Vitriolizable
Vitriolization
Vitriolize
Vitriolous
Vitrite
Vitro-di-trina
Vitruvian
Vitruvian scroll
Vitta
Vittate
Vituline
Vituperable
Vituperate
Vituperation
Vituperative
Vituperator
Vituperrious
Viva
-Viva voce-
Vivace
Vivacious
Vivacity
Vivandier
Vivandiere
Vivant
Vivarium
Vivary
Vivda
Vive
Vively
Vivency
Viverra
viverrine
vivers
vives
Vivianite
vivid
vividity
vivific
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy