Water buffalo

Definition of Water buffalo

Wa´ter buf´fa`lo
1.(Zool.) The European buffalo.

Related Words

Asiatic buffalo, Bubalus, Bubalus bubalis, buffalo, carabao, genus Bubalus, Indian buffalo, Old World buffalo, tribe Bubalus, water ox
Word:

Browse

Water arum
Water back
Water bailiff
Water ballast
Water barometer
Water bath
Water battery
Water bear
Water bed
Water beech
Water beetle
Water bellows
Water bird
Water blackbird
Water boatman
Water brain
Water brash
Water breather
Water bridge
Water buck
-Water buffalo-
Water bug
Water butt
Water caltrop
Water can
Water canker
Water carriage
Water cart
Water cavy
Water celery
Water cell
Water cement
Water chestnut
Water chevrotain
Water chicken
Water chickweed
Water chinquapin
Water clock
Water cock
Water color
Water course
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home