Waxy degeneration

Definition of Waxy degeneration

(Med.) amyloid degeneration. See under Amyloid.

See also: Waxy

Word:

Browse

Wax painting
Wax palm
Wax paper
Wax plant
Wax tree
Wax yellow
Waxberry
Waxbill
Waxbird
Waxed cloth
Waxed end
Waxen
Waxen chatterer
Waxiness
Waxing kernels
Waxwing
Waxwork
Waxworker
Waxworks
Waxy
-Waxy degeneration-
Waxy kidney
Way
Way leave
Way of the cross
Way of the rounds
Way pane
Way passenger
Way shaft
Way station
Way train
Way warden
Way-going
Way-going crop
Way-goose
Way-wise
Waybill
Waybread
Waybung
Wayed
Wayfare
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy