Waybread

Definition of Waybread

Way´bread`
n.1.(Bot.) The common dooryard plantain (Plantago major).
Word:

Browse

Waxworker
Waxworks
Waxy
Waxy degeneration
Waxy kidney
Way
Way leave
Way of the cross
Way of the rounds
Way pane
Way passenger
Way shaft
Way station
Way train
Way warden
Way-going
Way-going crop
Way-goose
Way-wise
Waybill
-Waybread-
Waybung
Wayed
Wayfare
Wayfarer
Wayfaring
Wayfaring tree
Waygate
Wayk
Waylay
Waylayer
Wayless
Wayleway
Waymaker
Waymark
Wayment
Ways and means
Ways of God
Wayside
Wayward
Waywiser
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home