Yankee clover

Definition of Yankee clover

(Bot.) See Japan clover, under Japan.

See also: Yankee

Word:

Browse

Yahwist
Yajur-Veda
Yak
Yak lace
Yakamilk
Yakare
Yakin
Yakoots
Yaksha
Yakut
Yalah
Yam
Yama
Yamen
Yamma
Yamp
Yang
Yank
Yankee
Yankee Clipper
-Yankee clover-
Yankee-Doodle
Yankeeism
Yaourt
Yap
Yapock
Yapon
Yarage
Yard
Yard grass
Yard of land
Yardarm
Yardful
Yardland
Yardstick
Yardwand
Yare
Yarely
Yark
Yarke
Yarn
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy