Hypochlorite

Definition of Hypochlorite

Hy`po`chlo´rite
n.1.(Chem.) A salt of hypochlorous acid; as, a calcium hypochloride.

Related Words

calcium hypochlorite, salt, sodium hypochlorite
Word:

Browse

Hypnoscope
Hypnosis
Hypnotic
Hypnotism
Hypnotist
Hypnotization
Hypnotize
Hypnotizer
Hypnum
Hypo
Hypo-
Hypoarian
Hypoarion
Hypoblast
Hypoblastic
Hypobole
Hypobranchial
Hypocarp
Hypocarpogean
Hypocaust
-Hypochlorite-
Hypochlorous
Hypochlorous acid
Hypochondres
Hypochondria
Hypochondriac
Hypochondriac region
Hypochondriacal
Hypochondriacism
Hypochondriasis
Hypochondriasm
Hypochondrium
Hypochondry
Hypocist
Hypocleidium
Hypocoristic
Hypocrateriform
Hypocraterimorphous
Hypocrisy
Hypocrite
Hypocritely
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy